صفحه اصلي > مدیریت > داشبورد گزارش گیری > گزارش امتیازات(مدیر سایت) 
 
نام مطلب نوع مطلب گروه تخصصی امتیاز نام کاربر
غذاهای خیابانی فیلم گروه مديران 5 ناشناس
غذاهای خیابانی فیلم گروه مديران 5 ناشناس
Totally Ultrasound Guided PCNL In Flank Position فیلم گروه مديران 5 ناشناس
غذاهای خیابانی فیلم گروه مديران 4 ناشناس
جاست و بالانس فیلم گروه مديران 5 ناشناس
جداسازی مفل ها و ریمانتینگ فیلم گروه مديران 5 ناشناس
پرداخت و پالیش فیلم گروه مديران 5 ناشناس
جاست و بالانس فیلم گروه مديران 4 ناشناس
نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان فیلم گروه مديران 3 ناشناس
تغذیه کودک از 6 ماهگی تا 6 سالگی فیلم کودکان 4 ناشناس
پرداخت و پالیش فیلم گروه مديران 5 ناشناس
مفل گذاری،ذوب موم فیلم گروه مديران 5 ناشناس
Transmesocolic laparoscopic managment of lower pole ureteropelvic junction obstruction in a duplex k فیلم گروه مديران 1 ناشناس
Transmesocolic Laparoscopic Treatment of UPJO in a Child by Transection of Aberrant Vein and Cephall فیلم اورولوژی 4 ناشناس
غذاهای خیابانی فیلم گروه مديران 4 ناشناس
Transmesocolic laparoscopic managment of lower pole ureteropelvic junction obstruction in a duplex k فیلم گروه مديران 5 ناشناس
Transmesocolic Laparoscopic Treatment of UPJO in a Child by Transection of Aberrant Vein and Cephall فیلم اورولوژی 5 ناشناس
Sutureless Laparoscopic Radical Prostatectomy فیلم گروه مديران 17 ناشناس
Sutureless Laparoscopic Radical Prostatectomy فیلم گروه مديران 17 ناشناس
Sutureless Laparoscopic Radical Prostatectomy فیلم گروه مديران 17 ناشناس
Sutureless Laparoscopic Radical Prostatectomy فیلم گروه مديران 17 ناشناس
Sutureless Laparoscopic Radical Prostatectomy فیلم گروه مديران 17 ناشناس
Sutureless Laparoscopic Radical Prostatectomy فیلم گروه مديران 17 ناشناس
Sutureless Laparoscopic Radical Prostatectomy فیلم گروه مديران 17 ناشناس
Laparoscopic assissted autotransplantation in a patient with complete ureteral avulsion فیلم گروه مديران 1 ناشناس
Transmesocolic Laparoscopic Treatment of UPJO in a Child by Transection of Aberrant Vein and Cephall فیلم اورولوژی 5 ناشناس
تغذیه کودک از 6 ماهگی تا 6 سالگی فیلم کودکان 5 ناشناس
Laparoscopic assissted autotransplantation in a patient with complete ureteral avulsion فیلم گروه مديران 3 ناشناس
Totally Ultrasound Guided PCNL In Flank Position فیلم گروه مديران 2 ناشناس
Transmesocolic Laparoscopic Treatment of UPJO in a Child by Transection of Aberrant Vein and Cephall فیلم اورولوژی 2 ناشناس
مضرات استفاده از روغن فیلم گروه مديران 3 ناشناس
تغذیه کودک از 6 ماهگی تا 6 سالگی فیلم کودکان 5 ناشناس
Transmesocolic Laparoscopic Treatment of UPJO in a Child by Transection of Aberrant Vein and Cephall فیلم اورولوژی 2 ناشناس
تغذیه کودک از 6 ماهگی تا 6 سالگی فیلم کودکان 20 ناشناس
تغذیه کودک از 6 ماهگی تا 6 سالگی فیلم کودکان 24 ناشناس
Technical aspects of kidney transplantation- Experience with 3400 cases فیلم گروه مديران 4 ناشناس
غذاهای خیابانی فیلم گروه مديران 1 ناشناس
Transmesocolic Laparoscopic Treatment of UPJO in a Child by Transection of Aberrant Vein and Cephall فیلم اورولوژی 5 ناشناس
Complications of TVT فیلم گروه مديران 5 ناشناس
Transmesocolic Laparoscopic Treatment of UPJO in a Child by Transection of Aberrant Vein and Cephall فیلم اورولوژی 2 ناشناس
Complications of TVT فیلم گروه مديران 19 ناشناس
تغذیه کودک از 6 ماهگی تا 6 سالگی فیلم کودکان 4 ناشناس
غذاهای خیابانی فیلم گروه مديران 32 ناشناس
نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان فیلم گروه مديران 4 ناشناس
Retroperitoneoscopic Pyelolothotomy, Retroperitoneoscopic ureterolithotomy, and Laparoscopic (trespe فیلم گروه مديران 1 ناشناس
میوه، سبزی، سرطان فیلم گروه مديران 5 ناشناس
غذاهای خیابانی فیلم گروه مديران 1 ناشناس
Laparoscopic assissted autotransplantation in a patient with complete ureteral avulsion فیلم گروه مديران 20 ناشناس
Transmesocolic Laparoscopic Treatment of UPJO in a Child by Transection of Aberrant Vein and Cephall فیلم اورولوژی 1 ناشناس
Transmesocolic Laparoscopic Treatment of UPJO in a Child by Transection of Aberrant Vein and Cephall فیلم اورولوژی 1 ناشناس
Transmesocolic Laparoscopic Treatment of UPJO in a Child by Transection of Aberrant Vein and Cephall فیلم اورولوژی 3 ناشناس
مضرات استفاده از روغن فیلم گروه مديران 2 ناشناس
غذاهای خیابانی فیلم گروه مديران 1 ناشناس
Transmesocolic Laparoscopic Treatment of UPJO in a Child by Transection of Aberrant Vein and Cephall فیلم اورولوژی 2 ناشناس
غذاهای خیابانی فیلم گروه مديران 5 مدیر بخش مدیا
غذاهای خیابانی فیلم گروه مديران 4 ناشناس
غذاهای خیابانی فیلم گروه مديران 5 ناشناس
نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان فیلم گروه مديران 5 ناشناس


© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید: