بیمارستان هامراکز تحقیقاتیموضوعدانشکده ها
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
پربیننده ترین مطالب
 • گوجه فرنگی کنسرو شده
  زبان تخصصی-صنایع-محصولات-دکتر جزایری
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • شکلات سفید
  زبان تخصصی-صنایع-محصولات-دکتر جزایری
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • microbiogical culturs
  microbiogical culturs
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ترشی-برنج
  زبان تخصصی-صنایع-محصولات-دکتر جزایری
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • bacteria growths
  bacteria growths
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ماست منجمد
  زبان تخصصی-صنایع-محصولات-دکتر جزایری
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • my cotoxin
  mycotoxin
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • water activity
  water activity
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • سس سویا
  زبان تخصصی-صنایع-محصولات-دکتر جزایری
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • shelf life
  shelf life
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصول مهندسی صنایع غذایی
  اصول مهندسی صنایع غذایی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • curing
  curing
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • sparay draying
  spray draying
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • hydrogen
  hydrogen
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • smoking
  smoking
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • زبان تخصصی-processing
  پردازش
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واکنش میلارد 3
  واکنش میلارد
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واکنش میلارد -1
  واکنش میلارد
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واکنش میلارد-2
  واکنش میلارد
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ژلاتینه شدن نشاسته
  ژلاتینه شدنه نشاسته
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • کربوهیدراتها
  اصول تغذیه- کارشناسی صنایع غذایی-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اکسترودور
  iuj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • کاربرد و ذخیره سازی
  اصول تغذیه- کارشناسی صنایع غذایی-دکترپورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • جلسه 5
  6بقب
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • جلسه 4
  9u
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • جلسه 3
  uiy7
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • جلسه 2
  ij
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • چربیها
  اصول تغذیه- کارشناسی صنایع غذایی-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • جلسه1
  ijj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پروتئین ها
  اصول تغذیه- کارشناسی صنایع غذایی-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • 1
  تا
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • فیزیولوژی
  uiu
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پسوند و پیشوند
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-جلسه6-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • داروهای انکولوژی
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-جلسه6-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • شخصیت و شکل گیری آن
  عتا
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ارتباط بین علم روانشضناسی و علوم تغذیه
  hj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • دستگاه تنفسی
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-جلسه-5-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • درمان با تغذیه پزشکی
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-جلسه-5-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اختلال شخصیت
  خت
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • فایل
  hjb
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • سیستم غدد درون ریز
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-جلسه 4-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واکنش میلارد
  هاع
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • بیماری های کلیه و ارولوژیک
  جلسه سوم-اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • هسپ
  هع
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-سیستم قلبی عروقی
  جلسه سوم-سیستم قلبی عروقی-دکترپورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • لیپوکسیژناز و هیدروپراکسید لیاز
  ygh
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-دستگاه گوارش
  جلسه دوم-دستگاه گوارش-دکترپورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • کلروفیناز و آلیناز
  uhuy
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه -مربا و ژله
  ئ د
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-رنگ ها
  جلسه دوم-رنگ ها- دکترپورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه-کنسروسازی
  مئ
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-اطلاعات پذیرش
  جلسه دوم-اطلاعات پذیرش-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه-فیریولوژی
  kjmiu
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه-شوریجات
  خعت
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-جلسه اول-مقدمه-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه- رب
  عا
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • معرفي و فرمول بندي محيط هاي كشت صنعتي، با بيان روش هاي سترون سازي
  میکروبیولوژی صنعتی-دکتر خسروی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه-پکتین
  oioh
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تکنولوژی پیشرفته
  کارشناسی ارشد دانشجویان مواد غذایی تکنولوژی-دکتر خسروی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه
  jh
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ژلاتینه شدن نشاسته-2-1
  hj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • معرفي و فرمول بندي محيط هاي كشت صنعتي، با بيان روش هاي سترون سازي
  معرفي و فرمول بندي محيط هاي كشت صنعتي، با بيان روش هاي سترون سازي-بیوتکنولوژی پیشرفته-دکتر خسروی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • چک لیسیت
  0i
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • جی پی ام-1
  ;l
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پلی گالاکتروناز
  اتذا
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اثرات هورمون ها بر متابولیسم مواد مغذی
  اثرات هورمون ها بر متابولیسم مواد مغذی-دکتر رارقی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پلی فنول اکسیداز
  کم
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پکتین متیل اکستراز
  uio
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تغذیه در بیماری های مغز و اعصاب
  تغذیه بالینی و رژیم درمانی 3.رازقی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پراکسیداز
  خن
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تغذیه اساسی 1
  تغذیه اساسی 1-دکتر رازقی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • بهداشت میوه وسبزی
  hj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • بتا گلو کیداز
  ji
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصول بهداشت و ایمنی کار در کارخانه جات-3
  uhi
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اثر فراند سرمایی-4
  ح
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اثر فرایند حرارتی-3
  iji
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • طراحی و تحلیل آزمایش ها
  Design of expriments.Dr.S.M.Hosseini- دکتر مرضیه حسینی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اثر فرایند شیمی-1
  hj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصول نگهداری مواد غذایی
  291198نگهداری نهایی-دکتر مفید
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اثر فرایند غیر حرارتی
  tfy
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • بی گلوکوزید
  dft
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تکنولوژی قند
  271198تکنولوژی قند نهایی-دکتر مفید
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع شیر و لبنیات
  1صنایع شیر و لبنیات 301198-دکتر مفید
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پی ام ای
  تا
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • لیپوکسیژن
  ئتده
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • سلامت و بیماری
  جزوه بهداشت عمومی - رشته تغذیه - سلامت و بیماری-بخش دوم-دکتر مهرداد محمدی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • میروزیناز
  ijk
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • بهداشت حرفه ای
  جزوه بهداشت عمومی - رشته تغذیه - بهداشت حرفه ای-دکتر مهرداد محمدی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • سلامت و بیماری
  جزوه بهداشت عمومی - بخش عمده - رشته تغذیه-دکتر مهرداد محمدی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع قنادی
  صنایع قنادی-دکتر میرمقتدایی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع غلات
  صنایع غلات-دکتر میرمقتدایی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تکنولوژی روغن
  تکنولوژی-دکتر نایب زاده
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • بلانچینگ
  بلانچینگ-دکتر نایب زاده
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واحد فارسی عمومی(فارسی و آئین نگارش)
  جلسه سوم-واحد فارسی عمومی(فارسی و آئین نگارش)-دکتر ندا امین
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واحد فارسی عمومی(فارسی و آئین نگارش)
  جلسه دوم-واحد فارسی عمومی(فارسی و آئین نگارش) -دکتر ندا امین
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واحد فارسی عمومی(فارسی و آئین نگارش)
  جلسه اول-واحد فارسی عمومی(فارسی و آئین نگارش)-ندا امین
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • سیکلو آلکان ها و آلکن ها
  شیمی آلی-سیکلو آلکان ها و آلکن ها-دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • آلکان ها
  organic chemistryجلسه مقدمه و آلکان ها-شیمی آلی-دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • دی ان ها
  شیمی آلی-فصل4-دی ان ها-دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ساختار اتم
  شیمی عمومی فصل های 2و3و4و12دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ترموديناميك شیمایی با کاربرد در صنایع غذایی( قانون اول ترمودینامیک)
  شیمی فیزیک-قانون اول ترمودینامیک-دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ترموديناميك شیمایی با کاربرد در صنایع غذایی (گازها)
  شیمی فیزیک -فصل دوم -گازها-دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • فصل اول سینتیک
  شیمی فیزیک -فصل اول سینتیک-جلسه سوم-دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تغذیه در بلوغ و نوجوانی
  تغذیه در بلوغ و نوجوانی-جلسه 3 و 4 تغذیه نوجوانان-دکتر امیدوار
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تغذیه گروه های ویژه
  تغذیه گروه های ویژه-جلسه 1 و 2 تغذیه سنین پیش دبستان و دبستان-دکتر امیدوار
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تغذیه در دوران مختلف زندگی
  njk
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • روش های تحقیق و بررسی
  جلسه سوم-روش های تحقیق و بررسی-اسلامیان
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • بیماری های ناشی از سوتغذیه
  ooj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • روش های تحقیق و بررسی
  جلسه دوم-روش های تحقیق و بررسی-اسلامیان
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • فیزیولوژی تغذیه
  uji
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • زبان تخصصی3
  omjk
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • زبان تخصصی 2
  8u89u
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • روش های تحقیق و بررسی
  جلسه اول-روش های تحقیق و بررسی-اسلامیان
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • زبان تخصصی
  ujio
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • آموزش یادگیری
  kimnj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • آموزش تغذیه
  jbj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • آب
  آب-سهراب وندی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • اصول مدیریت
  hug
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • لیپیدها
  لیپیدها-سهراب وندی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • کربوهیدرات
  کربوهیدرات-سهراب وندی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • اصول برنامه ریزی
  jih
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • کارگاه دیابت
  کارگاه دیابت-سهراب
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • بیماری کلیوی نهایی
  بیماری کلیوی نهایی-سهراب
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • 1
  fd
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • دیابت در بارداری و شیردهی
  دیابت در بارداری و شیردهی-Diabetes in pregnancy &lactation
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • کتاب
  hg
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • مدیریت خدمات غذایی3
  مدیریت خدمات غذایی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • آنزیم صنایع رشد
  huhn
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • تغذیه در گروههای ویژه تغذيه در ناتوانيهاي جسمي و ذهني
  جلسه پنجم-تغذیه در گروههای ویژه تغذيه در ناتوانيهاي جسمي و ذهني-رضازاده
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • 1میروزیناز و 2سیستین لیاز
  اا
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • تست 2
  fxdf
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • تست 1
  hg
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • تست
  توضیح مختصر
  بیمارستان : بیمارستان طالقانی
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم توانبخشی
  1398/12/24
 • تست
  توضیح
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • تحقیق
  توضیح
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
تازه ترین مطالب
 
 • گوجه فرنگی کنسرو شده
  زبان تخصصی-صنایع-محصولات-دکتر جزایری
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • شکلات سفید
  زبان تخصصی-صنایع-محصولات-دکتر جزایری
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • microbiogical culturs
  microbiogical culturs
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ترشی-برنج
  زبان تخصصی-صنایع-محصولات-دکتر جزایری
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • bacteria growths
  bacteria growths
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ماست منجمد
  زبان تخصصی-صنایع-محصولات-دکتر جزایری
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • my cotoxin
  mycotoxin
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • water activity
  water activity
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • سس سویا
  زبان تخصصی-صنایع-محصولات-دکتر جزایری
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • shelf life
  shelf life
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصول مهندسی صنایع غذایی
  اصول مهندسی صنایع غذایی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • curing
  curing
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • sparay draying
  spray draying
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • hydrogen
  hydrogen
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • smoking
  smoking
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • زبان تخصصی-processing
  پردازش
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واکنش میلارد 3
  واکنش میلارد
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واکنش میلارد -1
  واکنش میلارد
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واکنش میلارد-2
  واکنش میلارد
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ژلاتینه شدن نشاسته
  ژلاتینه شدنه نشاسته
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • کربوهیدراتها
  اصول تغذیه- کارشناسی صنایع غذایی-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اکسترودور
  iuj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • کاربرد و ذخیره سازی
  اصول تغذیه- کارشناسی صنایع غذایی-دکترپورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • جلسه 5
  6بقب
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • جلسه 4
  9u
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • جلسه 3
  uiy7
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • جلسه 2
  ij
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • چربیها
  اصول تغذیه- کارشناسی صنایع غذایی-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • جلسه1
  ijj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پروتئین ها
  اصول تغذیه- کارشناسی صنایع غذایی-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • 1
  تا
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • فیزیولوژی
  uiu
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پسوند و پیشوند
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-جلسه6-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • داروهای انکولوژی
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-جلسه6-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • شخصیت و شکل گیری آن
  عتا
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ارتباط بین علم روانشضناسی و علوم تغذیه
  hj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • دستگاه تنفسی
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-جلسه-5-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • درمان با تغذیه پزشکی
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-جلسه-5-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اختلال شخصیت
  خت
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • فایل
  hjb
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • سیستم غدد درون ریز
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-جلسه 4-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واکنش میلارد
  هاع
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • بیماری های کلیه و ارولوژیک
  جلسه سوم-اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • هسپ
  هع
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-سیستم قلبی عروقی
  جلسه سوم-سیستم قلبی عروقی-دکترپورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • لیپوکسیژناز و هیدروپراکسید لیاز
  ygh
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-دستگاه گوارش
  جلسه دوم-دستگاه گوارش-دکترپورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • کلروفیناز و آلیناز
  uhuy
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه -مربا و ژله
  ئ د
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-رنگ ها
  جلسه دوم-رنگ ها- دکترپورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه-کنسروسازی
  مئ
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-اطلاعات پذیرش
  جلسه دوم-اطلاعات پذیرش-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه-فیریولوژی
  kjmiu
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه-شوریجات
  خعت
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی-جلسه اول-مقدمه-دکتر پورولی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه- رب
  عا
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • معرفي و فرمول بندي محيط هاي كشت صنعتي، با بيان روش هاي سترون سازي
  میکروبیولوژی صنعتی-دکتر خسروی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه-پکتین
  oioh
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تکنولوژی پیشرفته
  کارشناسی ارشد دانشجویان مواد غذایی تکنولوژی-دکتر خسروی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع میوه
  jh
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ژلاتینه شدن نشاسته-2-1
  hj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • معرفي و فرمول بندي محيط هاي كشت صنعتي، با بيان روش هاي سترون سازي
  معرفي و فرمول بندي محيط هاي كشت صنعتي، با بيان روش هاي سترون سازي-بیوتکنولوژی پیشرفته-دکتر خسروی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • چک لیسیت
  0i
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • جی پی ام-1
  ;l
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پلی گالاکتروناز
  اتذا
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اثرات هورمون ها بر متابولیسم مواد مغذی
  اثرات هورمون ها بر متابولیسم مواد مغذی-دکتر رارقی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پلی فنول اکسیداز
  کم
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پکتین متیل اکستراز
  uio
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تغذیه در بیماری های مغز و اعصاب
  تغذیه بالینی و رژیم درمانی 3.رازقی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پراکسیداز
  خن
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تغذیه اساسی 1
  تغذیه اساسی 1-دکتر رازقی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • بهداشت میوه وسبزی
  hj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • بتا گلو کیداز
  ji
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصول بهداشت و ایمنی کار در کارخانه جات-3
  uhi
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اثر فراند سرمایی-4
  ح
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اثر فرایند حرارتی-3
  iji
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • طراحی و تحلیل آزمایش ها
  Design of expriments.Dr.S.M.Hosseini- دکتر مرضیه حسینی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اثر فرایند شیمی-1
  hj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اصول نگهداری مواد غذایی
  291198نگهداری نهایی-دکتر مفید
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • اثر فرایند غیر حرارتی
  tfy
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • بی گلوکوزید
  dft
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تکنولوژی قند
  271198تکنولوژی قند نهایی-دکتر مفید
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع شیر و لبنیات
  1صنایع شیر و لبنیات 301198-دکتر مفید
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • پی ام ای
  تا
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • لیپوکسیژن
  ئتده
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • سلامت و بیماری
  جزوه بهداشت عمومی - رشته تغذیه - سلامت و بیماری-بخش دوم-دکتر مهرداد محمدی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • میروزیناز
  ijk
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • بهداشت حرفه ای
  جزوه بهداشت عمومی - رشته تغذیه - بهداشت حرفه ای-دکتر مهرداد محمدی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • سلامت و بیماری
  جزوه بهداشت عمومی - بخش عمده - رشته تغذیه-دکتر مهرداد محمدی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع قنادی
  صنایع قنادی-دکتر میرمقتدایی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • صنایع غلات
  صنایع غلات-دکتر میرمقتدایی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تکنولوژی روغن
  تکنولوژی-دکتر نایب زاده
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • بلانچینگ
  بلانچینگ-دکتر نایب زاده
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واحد فارسی عمومی(فارسی و آئین نگارش)
  جلسه سوم-واحد فارسی عمومی(فارسی و آئین نگارش)-دکتر ندا امین
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واحد فارسی عمومی(فارسی و آئین نگارش)
  جلسه دوم-واحد فارسی عمومی(فارسی و آئین نگارش) -دکتر ندا امین
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • واحد فارسی عمومی(فارسی و آئین نگارش)
  جلسه اول-واحد فارسی عمومی(فارسی و آئین نگارش)-ندا امین
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • سیکلو آلکان ها و آلکن ها
  شیمی آلی-سیکلو آلکان ها و آلکن ها-دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • آلکان ها
  organic chemistryجلسه مقدمه و آلکان ها-شیمی آلی-دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • دی ان ها
  شیمی آلی-فصل4-دی ان ها-دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ساختار اتم
  شیمی عمومی فصل های 2و3و4و12دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ترموديناميك شیمایی با کاربرد در صنایع غذایی( قانون اول ترمودینامیک)
  شیمی فیزیک-قانون اول ترمودینامیک-دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • ترموديناميك شیمایی با کاربرد در صنایع غذایی (گازها)
  شیمی فیزیک -فصل دوم -گازها-دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • فصل اول سینتیک
  شیمی فیزیک -فصل اول سینتیک-جلسه سوم-دکتر عارفی اسکویی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تغذیه در بلوغ و نوجوانی
  تغذیه در بلوغ و نوجوانی-جلسه 3 و 4 تغذیه نوجوانان-دکتر امیدوار
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تغذیه گروه های ویژه
  تغذیه گروه های ویژه-جلسه 1 و 2 تغذیه سنین پیش دبستان و دبستان-دکتر امیدوار
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/25
 • تغذیه در دوران مختلف زندگی
  njk
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • روش های تحقیق و بررسی
  جلسه سوم-روش های تحقیق و بررسی-اسلامیان
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • بیماری های ناشی از سوتغذیه
  ooj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • روش های تحقیق و بررسی
  جلسه دوم-روش های تحقیق و بررسی-اسلامیان
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • فیزیولوژی تغذیه
  uji
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • زبان تخصصی3
  omjk
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • زبان تخصصی 2
  8u89u
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • روش های تحقیق و بررسی
  جلسه اول-روش های تحقیق و بررسی-اسلامیان
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • زبان تخصصی
  ujio
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • آموزش یادگیری
  kimnj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • آموزش تغذیه
  jbj
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • آب
  آب-سهراب وندی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • اصول مدیریت
  hug
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • لیپیدها
  لیپیدها-سهراب وندی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • کربوهیدرات
  کربوهیدرات-سهراب وندی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • اصول برنامه ریزی
  jih
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • کارگاه دیابت
  کارگاه دیابت-سهراب
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • بیماری کلیوی نهایی
  بیماری کلیوی نهایی-سهراب
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • 1
  fd
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • دیابت در بارداری و شیردهی
  دیابت در بارداری و شیردهی-Diabetes in pregnancy &lactation
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • کتاب
  hg
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • مدیریت خدمات غذایی3
  مدیریت خدمات غذایی
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • آنزیم صنایع رشد
  huhn
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • تغذیه در گروههای ویژه تغذيه در ناتوانيهاي جسمي و ذهني
  جلسه پنجم-تغذیه در گروههای ویژه تغذيه در ناتوانيهاي جسمي و ذهني-رضازاده
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • 1میروزیناز و 2سیستین لیاز
  اا
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • تست 2
  fxdf
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • تست 1
  hg
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • تست
  توضیح مختصر
  بیمارستان : بیمارستان طالقانی
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم توانبخشی
  1398/12/24
 • تست
  توضیح
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 • تحقیق
  توضیح
  بیمارستان :
  دانشگاه / مرکز: : دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  1398/12/24
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.